Chành xe Nha Trang, chuyển hàng từ Sài Gòn đi Nha Trang

Việc vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi kia, từ tỉnh này đến tỉnh khác đã không còn quá xa lạ đối với nền kinh tế thương mại […]

06/10/2017 Khánh Phạm

Xem thêm